QUAN SÁT, CÔNG CỤ TỐT NHẤT CỦA GIÁO VIÊN MONTESSORI

Ai có thời gian để QUAN SÁT? Bạn đã bao giờ có cảm giác không có thời gian để QUAN SÁT trẻ trong lớp học chưa?Bạn có muốn mình có thể quan sát được nhiều không thay vì phải liên tục giám sát trẻ có hoạt động hoặc không hoạt động?Không chỉ mỗi mình bạn cảm thấy như vậy...