Đất nặn

Đất nặn

đất nặn 📌 Trẻ con thì làm gì biết gì mà đã đòi học hẳn địa lí Việt Nam 👉🏻Từ những hộp đất nặn tưởng chừng như bỏ đi vì các bé đã trộn nhiều màu vào nhau.  🤔 Thấy tiếc quá ! Nên khi nhìn thấy bản đồ Việt nam cô và trò cùng nhau nảy ra ý tưởng.  🎉 Và không lâu sau đó,...